ცხელი ხაზი : (0 352) 22 12 01

სამსახურთა განყოფილებები

საქმისწარმოებისა და  მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილება 

განყოფილების უფროსი - აკაკი კეკენაძე

ტელ: 5 99 85 60 09

 

ადამიანური რესურსების მართვის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა

და საინფორმაციო ტექნოლოგიების  განყოფილება

განყოფილების უფროსი - კოკა ფილიშვილი

ტელ: 5 99 85 60 07

 

შესყიდვების განყოფილება

განყოფილების უფროსი - თენგიზ ბუჯიაშვილი

ტელ: 5 99 85 59 95

 

მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - გივი  ჩახნაშვილი

ტელ: 5 99 00 03 67

 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

განყოფილების უფროსი - მალხაზ ხიზანიშვილი

ტელ: 5 99 85 60 50

 

ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სტატისტიკის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - ვაკანსია

ტელ: 

 

საგარეო ურთიერთობების, საერთაშორისო პროექტებისა და ტურიზმის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - ვაკანსია

ტელ: 

 

 

 

გააზიარე